گواهینامه‌های بین‌المللی

شرکت مهندسی دلتا نیروی گامرون موفق به ایجاد و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و اخذ گواهینامه های بین المللی استاندارد مدیریت از موسسه ASYS اسپانیا در زمینه های زیر می‌­باشد: