پروژه تولید آب شیرین با ظرفیت 1728 متر مکعب در شبانه روز در شهر صالح آباد،استان ایلام