پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت 400 متر مکعب در شبانه روز با روش تصفیه MBBR در شهر نیاسر،شهر کاشان